V přehledné podobě pro vás máme přehled všech novinek, které jsme pro náš PartnerBox připravili.

2021

Září

 • 10. 9. Doplněna možnost smazat/editovat zamčené a ukončené kampaně.
 • 9. 9. Doplněna možnost editovat kampaně při zapnutém tabulkovém přehledu.

Srpen

 • 24. 8. Do tabulkového i blokového přehledu přidány ikony ohledně zamčení/ukončení partnerských programů.
 • 24. 8. Přidána notifikace ohledně ukončení partnerského programu.
 • 23. 8. Doplněna notifikace ohledně zamčení partnerského programu.

Červenec

 • 13. 7. Notifikační centrum jsme rozšířili o možnost přečíst všechny nové notifikace 1 klikem na tlačítko.
 • 13. 7. Notifikační centrum doplněno o ne/přečtené stavy jednotlivých zpráv.
 • 13. 7. Do Notifikačního centra doplněno upozornění na překročení výplatního minima.
 • 12. 7. Doplněna funkce Notifikačního centra s novinkami z vašeho účtu, aktualizacemi dat, chybami, …

Duben

 • 25. 4. Doplněna funkce TIP na kampaň, která ulehčí partnerům zapojení nových kampaní do AffilBoxu / PartnerBoxu.
 • 23. 4. Přidána možnost filtrace dle hodnot (největší – nejmenší, …) v tabulkovém přehledu vašich kampaní.

Březen

 • 12. 3. Doplněny nové chybové stránky pro 404/500 chyby.
 • 10. 3. Pro nové účty doplněna srozumitelnější cesta pro přidání nové kampaně.
 • 9. 3. Služba si nově pamatuje naposledy vybraný přehled dat (blokový/tabulkový) daného uživatele.
 • 8. 3. Přidána automatická a plošná aktualizace všech napojených kampaní v průběhu noci.
 • 7. 3. Doplněna možnost změnit uživatelské heslo z webové administrace služby.
 • 5. 3. Přidán tabulkový přehled na napojené kampaně – společně s možností v reálném čase přepínat do původního blokového.
 • 5. 3. Doplněn proklik na nástěnku konkrétního programu z hlavního nadpisu.
 • 5. 3. Doplněna ikonka externího prokliku mimo aplikaci k nadpisu kampaně.
 • 4. 3. Přidán aktualizační symbol kolečka po stisku Aktualizovat kampaně pro lepší srozumitelnost probíhající aktualizace dat.
 • 3. 3. Oficiální spuštění webové aplikace pro všechny partnery.
 • 3. 3. Přidána možnost upravit zástupný symbol měny u každé kampaně pro jednotné celkové přehledy z kampaní dle měn.
 • 2. 3. Doplněna podpora vícero měnových instancí v rámci jednoho PB účtu – díky přepínačům v souhrnném přehledu.
 • 2. 3. Připravena základní verze PWA (progresivní webová aplikace) v podobě tzv. manifestu – zjednodušená „mobilní“ aplikace.
 • 2. 3. Doplněny chybové hlášky pro situaci špatně zadaných údajů v přidání nové kampaně.
 • 2. 3. Přidána hláška pro případy neúspěšné aktualizace kampaně.
 • 2. 3. Doplněny kontaktní údaje do patičky samotné aplikace.
 • 2. 3. Přidána grafická výzva k jednotlivým kampaním v případě překročení minimální výplatní hodnoty provizí.
 • 1. 3. Vloženy návodné prvky s vysvětlením informací o časovém kontextu jednotlivých políček.
 • 1. 3. Doplněn konkrétní čas poslední aktualizace dat.
 • 1. 3. Znemožněno přidání duplicitní kampaně do jednoho PartnerBoxího účtu.

Únor

 • 28. 2. Doplněna nápověda v rámci formuláře na přidání nové kampaně.
 • 28. 2. Přidány návodné placeholdery do napojovacího formuláře.
 • 27. 2. Přidán souhrnný přehled z napojených kampaní.
 • 27. 2. Aktualizována grafika celé webové aplikace.
 • 26. 2. Implementace minimální výše výplaty u jednotlivých instancí.
 • 26. 2. Zjednodušeno přidávání nových kampaní – vypuštěna podmínka pro zadávání URL adresy konkrétní instance.
 • 26. 2. Doplněna možnost aktualizovat/přidat kampaně z mobilních/tabletových zařízení.
 • 25. 2. Doplněn oddělovač tisícového řádu v peněžních částkách.
 • 25. 2. Přidána možnost editovat již napojené kampaně.
 • 24. 2. Změněno pořadí vypsaných hodnot u jednotlivých kampaní.
 • 24. 2. Přidána podpora vygenerování zapomenutého hesla.
 • 23. 2. Doplněn e-mail po registraci uživatele.
 • 23. 2. Přidáno modální okno po úspěšné registraci do rozhraní.
 • 23. 2. Beta-testování aplikace prvními partnery.