V přehledné podobě pro vás máme přehled všech novinek, které jsme pro náš PartnerBox připravili.

2024

 • 18. 4. V nastavení profilu je možné nastavit frekvenci posílání notifikací – jednotlivě, sdruženě za týden, sdruženě za měsíc.
 • 17. 4. Do nastavení profilu přidána možnost ovlivnit posílání notifikací z konkrétních tematických kampaní z Katalogu kampaní.
 • 16. 4. Doplnění nových notifikací v případě přidání nové reklamní kampaně do Katalogu kampaní.
 • 13. 4. Do sekce Fakturace přidané nové řazení (sorting) dle data vydání faktury.
 • 13. 4. V sekci Fakturace lze nově řadit fakturační podklady a nahrané faktury dle data narhání.
 • 13. 4. Do sekce Fakturace je doplněno řazení dle částky a data splatnosti fakturace.
 • 11. 4. Do sekce Fakturace přibyla možnost selektivně vybrat konkrétní kampaň – horní menu Filtrace.
 • 10. 4. V sekci Fakturace byla doplně nová filtrace dle odběratele na fakturačním podkladu.
 • 9. 4. Doplněna filtrace dle stavu zaplaceno Ano / ne do sekce Fakturace.
 • 8. 4. Doplněno filtrování do sekce fakturace dle stavu nahrání faktury – Vše, Ano (nahraná) a Ne (doposud nenahraná – ani v PartnerBoxu, ani v konkrétním AffilBoxu).

2023

 • 14. 8. Do Partnerského Profilu byla přidána možnost hromadného přidání vlastních webů.
 • 10. 8. Notifikace se po prokliku rozbalí celá pro přečtení kompletní zprávy od aplikace či inzerenta.
 • 5. 8. Do děkovací hlášky v rámci úspěšné rychlo-registrace byla přidána informace o jednorázovosti vypsání daných údajů – z bezpečnostních důvodů se neposílají e-mailem.
 • 11. 7. Přihlašovací údaje v rámci rychlo-registrace se dají do clipboardu zkopírovat jediným klikem na samotný údaj.
 • 11. 7. Výpis přihlašovacích údajů do nově zaregistrované kampaně se vypisuje na děkovací stránce po registraci do vybrané kampaně.
 • 11. 7. Doplněn aktualizovatelný profil (Údaje pro AffilBox v bočním panelu) pro údaje nutné k zaregistrování do nových affiliate kampaní.
 • 11. 7. Přidána rychlo-registrace z Katalogu kampaní do jednotlivých AffilBoxích kampaní.
 • 10. 7. Do Katalogu kampaní bylo doplněno vyhledávání do bočního panelu.
 • 10. 7. Nově je podklad k fakturaci sdružený se samotným formulářem pro nahrání faktury na vyplacení provizí.
 • 9. 7. V katalogu přibyla možnost filtrace mezi kampaněmi – propojené (jste zaregistrováni a už máte přidaný program na nástěnce) a nepropojené (nemáte zaregistrovaný účet).
 • 5. 7. Doplněna každodenní aktualizace tematik v rámci Profilu partnera – vůči nově zapojeným kampaním v rámci dashboardu.
 • 20. 3. Přidána nová sekce s Katalogem affiliate kampaní k propagaci.
 • 14. 3. Do registrace doplněn double-optin proces ověření.
 • 9. 3. Přidána výzva k vyplnění povinného Partnerského profilu.
 • 5. 3. Zkrácena cesta z hlavního menu přímo do sekce Fakturace.
 • 27. 2. Přidány nativní mobilní aplikace PartnerBoxu pro iOS i Android.
 • 2. 2. Přidána funkce Partnerského profilu – zajišťuje přímé pozvání do privátních programů z AffilBoxů.

2022

 • 23. 12. Přidána možnost na 1 klik požádat o výplatu provizí u konkrétní AffilBoxí kampaně při přesáhnutí výplatního minima.
 • 22. 12. Do detailu fakturace přidán výpis všech konverzí, které jsou podkladem právě k dané výplatě.
 • 22. 12. Doplněna možnost přímo z PartnerBoxu nahrát svou fakturu k schválenému podkladu k fakturaci z jednotlivých AffilBoxů.
 • 22. 12. Přidána nová sekce Fakturace s výpisem všech podkladů a nahraných faktur z napojených kampaní.
 • 28. 9. Přidána hláška a upozornění na tzv. Končící kampaně – inzerent se rozhodl ukončit kampaň s dostatečným předstihem před technickým zamčením pro nezaplacení.
 • 13. 6. Doplněno stránkování (po 50 záznamech) na oba druhy výpisů reklamních kampaní.

2021

 • 10. 9. Doplněna možnost smazat/editovat zamčené a ukončené kampaně.
 • 9. 9. Doplněna možnost editovat kampaně při zapnutém tabulkovém přehledu.
 • 24. 8. Do tabulkového i blokového přehledu přidány ikony ohledně zamčení/ukončení partnerských programů.
 • 24. 8. Přidána notifikace ohledně ukončení partnerského programu.
 • 23. 8. Doplněna notifikace ohledně zamčení partnerského programu.
 • 13. 7. Notifikační centrum jsme rozšířili o možnost přečíst všechny nové notifikace 1 klikem na tlačítko.
 • 13. 7. Notifikační centrum doplněno o ne/přečtené stavy jednotlivých zpráv.
 • 13. 7. Do Notifikačního centra doplněno upozornění na překročení výplatního minima.
 • 12. 7. Doplněna funkce Notifikačního centra s novinkami z vašeho účtu, aktualizacemi dat, chybami, …
 • 25. 4. Doplněna funkce TIP na kampaň, která ulehčí partnerům zapojení nových kampaní do AffilBoxu / PartnerBoxu.
 • 23. 4. Přidána možnost filtrace dle hodnot (největší – nejmenší, …) v tabulkovém přehledu vašich kampaní.
 • 12. 3. Doplněny nové chybové stránky pro 404/500 chyby.
 • 10. 3. Pro nové účty doplněna srozumitelnější cesta pro přidání nové kampaně.
 • 9. 3. Služba si nově pamatuje naposledy vybraný přehled dat (blokový/tabulkový) daného uživatele.
 • 8. 3. Přidána automatická a plošná aktualizace všech napojených kampaní v průběhu noci.
 • 7. 3. Doplněna možnost změnit uživatelské heslo z webové administrace služby.
 • 5. 3. Přidán tabulkový přehled na napojené kampaně – společně s možností v reálném čase přepínat do původního blokového.
 • 5. 3. Doplněn proklik na nástěnku konkrétního programu z hlavního nadpisu.
 • 5. 3. Doplněna ikonka externího prokliku mimo aplikaci k nadpisu kampaně.
 • 4. 3. Přidán aktualizační symbol kolečka po stisku Aktualizovat kampaně pro lepší srozumitelnost probíhající aktualizace dat.
 • 3. 3. Oficiální spuštění webové aplikace pro všechny partnery.
 • 3. 3. Přidána možnost upravit zástupný symbol měny u každé kampaně pro jednotné celkové přehledy z kampaní dle měn.
 • 2. 3. Doplněna podpora vícero měnových instancí v rámci jednoho PB účtu – díky přepínačům v souhrnném přehledu.
 • 2. 3. Připravena základní verze PWA (progresivní webová aplikace) v podobě tzv. manifestu – zjednodušená „mobilní“ aplikace.
 • 2. 3. Doplněny chybové hlášky pro situaci špatně zadaných údajů v přidání nové kampaně.
 • 2. 3. Přidána hláška pro případy neúspěšné aktualizace kampaně.
 • 2. 3. Doplněny kontaktní údaje do patičky samotné aplikace.
 • 2. 3. Přidána grafická výzva k jednotlivým kampaním v případě překročení minimální výplatní hodnoty provizí.
 • 1. 3. Vloženy návodné prvky s vysvětlením informací o časovém kontextu jednotlivých políček.
 • 1. 3. Doplněn konkrétní čas poslední aktualizace dat.
 • 1. 3. Znemožněno přidání duplicitní kampaně do jednoho PartnerBoxího účtu.
 • 28. 2. Doplněna nápověda v rámci formuláře na přidání nové kampaně.
 • 28. 2. Přidány návodné placeholdery do napojovacího formuláře.
 • 27. 2. Přidán souhrnný přehled z napojených kampaní.
 • 27. 2. Aktualizována grafika celé webové aplikace.
 • 26. 2. Implementace minimální výše výplaty u jednotlivých instancí.
 • 26. 2. Zjednodušeno přidávání nových kampaní – vypuštěna podmínka pro zadávání URL adresy konkrétní instance.
 • 26. 2. Doplněna možnost aktualizovat/přidat kampaně z mobilních/tabletových zařízení.
 • 25. 2. Doplněn oddělovač tisícového řádu v peněžních částkách.
 • 25. 2. Přidána možnost editovat již napojené kampaně.
 • 24. 2. Změněno pořadí vypsaných hodnot u jednotlivých kampaní.
 • 24. 2. Přidána podpora vygenerování zapomenutého hesla.
 • 23. 2. Doplněn e-mail po registraci uživatele.
 • 23. 2. Přidáno modální okno po úspěšné registraci do rozhraní.
 • 23. 2. Beta-testování aplikace prvními partnery.